تیوب فن ها داخل کانال گرد

گواهینامه ها بر اساس استاندارد ها
تیوب فن ها با موتور ECمدل (R-G)
مشخصات
- حداکثر دبی: 2،000m³/h
- قطر تیوب: 160-355 میلی متر
- تکنولوژی بسیار کارآمد EC
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- قابلیت نصب و راه اندازی در همه موقعیت ها
- دارای سیستم کنترل داخلی
- با قابلیت 100% کنترل سرعت
 

تیوب فن های مدل (R)
  
مشخصات
- حداکثر دبی: 5،200m³/h
- قطر تیوب : 100-400 میلی متر
- پوشش فلزی
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- قابلیت نصب و راه اندازی در همه موقعیت ها با استفاده از ترانسفورمر اتوماتیک و کنترل الکتریکی
- قابلیت کنترل سرعت با استفاده از ترانسفورمر اتوماتیک و کنترل الکتریکی
 
  
 
  
 تیوب فن های مدل (RS)
مشخصات
- حداکثر دبی: 1،700m³/h
- قطر تیوب: 100- 315 میلی متر
- پوشش پلاستیک
- مقاوم در برابر خوردگی
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- قابلیت نصب و راه اندازی در همه موقعیت ها
- قابلیت کنترل سرعت با استفاده از ترانسفورمر اتوماتیک و کنترل الکتریکی
- با پایین ترین میزان Noise
   
 
Zerobox ULTIMATE مدل (Z...U)
مشخصات
- حداکثر دبی 700m³/h
- قطر تیوب: 100-200 میلی متر
- پوشش عایق
- طراحی مسطح
- قابلیت نصب و راه اندازی در همه موقعیت ها
- با شرایط پاکیزگی و حمل و نقل آسان
- قابلیت کنترل سرعت با استفاده از ترانسفورمر اتوماتیک و کنترل الکتریکی
- noise بسیار پایین

Zerobox EVOLUTION مدل (Z...E)
مشخصات
- حداکثر دبی 2400m³/h
- قطر تیوب: 125-400 میلی متر
- پوشش عایق
- حجم و  فشار بالا
- قابلیت نصب و راه اندازی در همه موقعیت ها
- با شرایط پاکیزگی و حمل و نقل آسان