مراکز درمانی و بهداشتی

بیمارستان

موضوع تجهیزات هایژنیک با کاربرد بیمارستانی در شرکت رزنبرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در جریان ساخت تجهیزات خاص هایژنیک امکان دسترسی به هوای با کیفیت و عاری از ریزگردها و آلاینده ها با عملکرد مناسب و صدای کنترل شده وجود دارد. هوای هایژن و تمیز یکی از مهمترین نیازهای فضاهای بهداشتی و درمانی می باشد که این مهم با استفاده از تکنولوژی بالای تجهیزات رزنبرگ قابل دسترسی می باشد.

بیمارستان پارک واقع در شهر لایپزیگ آلمان

این پروژه نیازمند 500/000 متر مکعب در ساعت هوای تهویه شده می باشد. نصب و راه اندازی این پروژه با استفاده از 40 یونیت هواساز هایژنیک یکی از چالشهای فنی رزنبرگ بوده است. در این پروژه از 4 یونیت مجهز به صفحات مبدل حرارتی از نوع (polyblock) استفاده شده است که شرایط کاملا آدیاباتیک بوجود آورده شود.

مرکز فناوری و نوآوری پزشکی ارلانگن آلمان

ارلانگن قلب تپنده تجهیزات پزشکی که همه مجتمع های آن در اختیار انستیتوهای تجهیزات پزشکی و دانشگاه هاست و نیمی دیگر در اختیار کارآفرینان پزشکی و بیوتکنولوژی می باشد. 6 دستگاه هواساز با قابلیت بازیابی حرارتی و کنترل رطوبت جهت بخش جدید Power brain ساخته شده است.

بیمارستان محلی شوایتزینگن آلمان

عرضه 5 واحد هایژنیک در بیمارستان محلی در شوایتزینگن ، واحدها مجهزند به کویل سرد و گرم و Heat recovery از طریق سیستم لوپ بسته.