محصولات با کاربردی ویژه (OEM)

(OEM) یا Orginal Equipment Manufacturer تولید کننده محصولات یا قطعات که تولید محصولات و یا اجزای آن را تحت نام خود به فروش برساند. برای ما ، OEM  به معنای همکاری راه حل گرا و مستقیم ب مشتری که بطور خاص با نیازهای آنها سازگار می باشد. از طریق طیف گسترده  فعالیت ها و سالها تجربه ما توانستیم در بدست آوردن جای پایی در بخش های متنوع و تبدیل شدن به یک تولید کننده تجهیزات اصلی موفقیت کسب کنیم.