اصل کاربردی

موتور ECرزنبرگ
ساختار موتورهای Ec رزنبرگ  (EC = Electronically Commutated) شامل یک موتور سنکرون با مگنت های دائمی در ساختار روتور خارجی می باشد که توسط اینورتر تغذیه می شود. موقعیت موتور وابسته به ولتاژ تامین شده توسط مدل اینورتر می باشد. (مشابه اصل اینورتر فرکانسی)
قطعات تبدیل الکترونیکی از آن جهت با اینورتر فرکانسی تفاوت دارند که آنها در مورد اینکه فازهای موتور در استاتور چگونه توسط جریان الکتریکی تهیه می شوند، بسته به موقعیت قرارگیری ، جهت چرخش ، و حالت Default تصمیم گیری می کنند.
مگنت های دائمی داخل روتور تولید یک میدان مغناطیسی کرده که نیازمند تولید در حالت Full Load  می باشد. بازده بالا - سر و صدای کم و سرعت موتور پیوسته با این روش مقدور می باشد. یک فلنج اتصال به منظور قرار دادن پره ها بر روی روتور مورد نیاز است. یک ترمینال باکس با اتصالات پیچی کابلها و یا کابلهای اتصالی برای اتصال سریع بسته به نوع موتور موجود می باشد.
اتخاذ عملکردهای کنترلی بیشتر (مانند کنترل فشار ثابت - کنترل حجم جریان - کنترل دما و کنترل کیفیت هوا) بسته به محدوده کاربری ما میسر می باشند.