یوتیلتی

فن های سانتریفیوژ - منحنی فوروارد (مدل E/DRA)
مشخصات
- حداکثر دبی : 15000 m³/h
- قطر پروانه : 180-400 میلی متر
- پوشش بدنه از ورق فولد گالوانیزه
- الکتروموتورهای آسنکرون
- پروانه منحنی فوروارد (Forward)
- کلاس حفاظتی IP54
- کلاس حرارتی F
- کابل اتصال کناری
- حفاظت موتور توسط کنداکتور حرارتی
- سرعت متغیر با استفاده از ترانسفورمر خودکار

فن های سانتریفیوژ با ویژگی نوسان (مدل E/DRA)
مشخصات
- حداکثر دبی :12000 m³/h
- قطر پروانه : 249-399 میلی متر
- پوشش بدنه از ورق فولاد گالوانیزه
- الکترو موتورهای آسنکرون
- پروانه منحنی Forward
- کلاس حفاظتی IP54
- کلاس حرارتی F
- حفاظت از موتور توسط کنداکتور حرارتی
- سرعت متغیر با استفاده از ترانسفورمر خودکار
 

  
فن های سانتریفیوژ با موتور استاندارد IEC، منحنی فوروارد (Forward) مدل ERN
مشخصات
- حداکثر دبی: 11000 m³/h
- قطر پروانه : 200-450 میلی متر
- پوشش بدنه از فولاد ورق گالوانیزه
- موقعیت بدنه : LG یا  RD
- موتور استاندارد IEC، کلاس حفاظتی IP%% و کلاس حرارتی F
- پروانه منحنی فورواردForward