هود آشپزخانه

برای آشپزخانه های بزرگ و تجاری ، تهویه موضوع بسیار مهم و بزرگی می باشد. با فن های رزنبرگ ما هوای تازه را جایگزین هوای چرب و آلوده می کنیم. دستگاه Exhaust آشپزخانه یا Unobox-ME منطبق با سیستم لوله کشی و تجهیزات آشپزخانه می باشد. فن های سقفی رزنبرگ با موتور استاندارد EC برای یک سیستم استخراج مرکزی روی پشت بام مناسب هستند.