ساختمان مدارس

بر طبق تحقیقات PISA که توسط مطالعات علمی تائید شده است ، کیفیت هوای کلاسها با حد مطلوب فاصله زیادی دارد . علت اصلی این امر وجود CO2 در هوا می باشد. در سال های اخیر ، نمای بسیاری از ساختمانهای عمومی از جمله پنجره ها باز سازی شده است تا در آینده از هدر رفتن انرژی جلوگیری شود. با توجه به افزایش انبوه ساختمانها معمولا کمبود تهویه طبیعی حس می شود. تهویه طبیعی با توجه به تراکم ساختمانها در نظر گرفته نمی شود. و این امر منجر به افزایش حجم CO2 در هوا گردیده و باعث افزایش خستگی ، سردرد ، ضعف در تمرکز دانش آموزان و هم چنین بالا رفتن استرس در معلمان میگردد.
در اغلب کلاسهای مدارس تغییر هوا تنها از طریق پنجره رخ می دهد ، فقط زمانیکه پنجره باز باشد ، اگر پنجره ها بسته باشد CO2 به سرعت در هوا افزایش پیدا می کند. غالبا غلظت CO2 در هوای محیط از نظر هایژنیک قابل قبول نمی باشد.
پیشتر در غلظت CO2 -1000ppm ، واژه ( مقدرا قابل بحث هایژنیک) مطرح می شد. اما این واژه زمانیکه تعداد افراد در یک محیط افزایش پیدا می کند در مدت کوتاهی معنای خود را از دست می دهد.
حتی مقادیر غیر قابل هایژنیک با مقدار بیشتر از 2000 ppm غیر معمول نیستند. سطح بالای آلودگی صوتی - سردی بیش از حد - هوای غیر مطبوع تهویه از طریق باز گذاشتن پنجره را مشکل ساخته است. این مشکل وقتی که این نوع تهویه منجر به از دست دادن مقادیر انرژی جهت گرم کردن اتاق و تلاش بی وقفه کردن با این روش تشدید می شود. لذا این مشکل در این روش تهویه منجر به از دست دادن مقادیر انرژی گرمایی می گردد.
 
تهویه مکانیکی به عنوان یک راه حل
تهویه مکانیکی یک کلاس درس می تواند مشکلات عنوان شده را حذف کند. این مطالعه توسط یک دانشگاه دانمارکی که بعدا در مدارس دانمارکی عملی شده است صورت گرفته است. آنها دریافته اند که دانش آموزان با بازده بسیار بالاتر و با تمرکز بیشتر ( تا حدودا 16 درصد بیشتر ) در فضاهایی که توسط تهویه مکانیکی تهویه می شوند در مقایسه با فضاهایی که برای تهویه آن پنجره ها باز گذاشته می شوند، عملکرد بهتری از خود ارائه داده است. مقادیر CO2 در فضای کلاس که در طولانی مدت تنها می تواند در محدوده مورد تایید بهداشتی باشد که مطابق با شرایط آسایش (عدم ورود هوا از بیرون) یعنی تهویه مکانیکی صورت می پذیرد.
رزنبرگ راه حلی بهینه برای تهویه مکانیکی در فضای کلاس و اتاق های سمینار و دفاتر کار و اتاق های ملاقات توسط دستگاه بازیافت حرارتی Supra box DELUXE جهت تهویه مکانیکی ارائه داده است.