ساختمان های اداری

اداره و ساختمان های اداری
اکثریت کارمندان در آلمان در اداره و ساختمان های اداری کار می کنند.انگیزه و رفاه آنان بستگی به هوای خوب و کیفیت هوا دارد تا چیزهای دیگر ، گروه رزنبرگ برای هر برنامه ای راه حل مناسبی را ارائه میدهد. در طول ساخت و ساز یک ساختمان ، دستگاه هواساز Airbox  می تواند با توجه به نیاز شما پیشنهاد داده شود. علاوه بر این دستگاه  Energy Recovery  بابازیابی حرارت در ساختمان های موجود یکپارچه عمل کند.