مغازه ها و نمایشگاه ها

فروشگاه ها و مغازه ها
مناطق فروش باید دارای تهویه مناسب باشد. با توجه به شرایط ساختاری توسط دستگاه تهویه مطبوع مرکزی و یا دستگاه تهویه غیر متمرکز استفاده می گردد. دستگاه های هواساز Airbox و Supra Comfort Energy Recovery را به شما به عنوان راه حل بهینه پیشنهاد می دهیم. روش دیگر فن های پشت بامی  یا فن باکسها هستند که به طور معمول به عنوان راه حل مناسب استفاده می شوند.
وضعیت خرید مشتری ها به طور قابل توجهی تحت تاثیر روحیاتشان است. علاوه بر دکوراسیون و طیف وسیعی از محصولات ، عوامل دیگری نیز رفاه مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد. با پرده هوای رزنبرگ ما راه حل ایده آلی برای ایجاد هوای دلپذیر ارائه می دهیم.