مراکز درمانی و بهداشتی

در بیمارستان ها به ویژه در اتاق های عمل ، موضوع هایژنیک ( بهداشتی) دارای اهمیت زیادی می باشد. بر این اساس تهویه ساختمان بیمارستان ها دارای شرایط خاصی است. دستگاه هواساز Airbox  با طراحی هایژنیک و با توجه به DIN 1946/4  با این شرایط منطبق می باشد.

 

 

 

نیازهای هایژنیک برای پوشش دستگاه

- آلودگی نباید به آسانی روی سطح آن تجمع پیدا کند.

- مواد مورد استفاده باید در مقابل مواد ضد عفونی کننده و سایش مقاوم باشد.

- دیواره های جانبی و تمام اجزای تشکیل دهنده که در جریان هوا قرار دارد با سطوح گالوانیزه پوشش داده شود.

- طبقات ، از جمله ریل کشویی که از داخل با میعانات در تماس هستند از فولاد ضد زنگ با آلومینیوم می باشند.

- تمام قطعات باید از طریق دهانه قابل دسترسی باشد.

- شیشه بازرسی و روشنایی در فیلتر و فن مورد نیاز است.

نیازهای هایژنیک برای مبدل های حرارتی

- فریم دستگاه های گرمایشی از فولاد گالوانیزه ، بال آلومینیوم / مس یا فولاد گالوانیزه ساخته شده است.

- فریم دستگاه های سرمایشی از جنس استیل و یا آلومینیوم ، بال پوشش داده شده ، آلومینیوم یا مس ساخته شده است.

- خنک کننده باید از هر طرف قابل رویت باشد.

- فاصله پره خنک کننده حداقل 2/5 میلی متر است.