صنعت داروسازی

محیط کار تمیز و هایژنیک در صنعت دارویی بسیار مهم می باشد. شما هرگز نمی توانید در حین پروسه تولید در یک اتاق با هوای آلوده کار کنید. دستگاه های هواساز ما به طور مخصوص جهت تامین نیازهای هایژن طراحی شده اند.
دستگاه ها در برابر خوردگی مقاوم و قابلیت نظافت آسان و مجهیز به فیلترهای با کیفیت بالا می باشد.