صنعت تولید کننده خودرو

از آنجا که بازار خودرو دائما در حال رشد می باشد ، سازنده ها و تامین کنندگان قطعات نیز در حال توسعه می باشند و هم چنین کارخانه های تولیدی بیشتری به وجود می آیند که نیاز به سیستم تهویه را افزایش می دهند. شرکت رزنبرگ سازنده های مشهور اتومبیل بسیاری و همچنین تامین کننده های آنان را در این صنعت تجهیز کرده است. گروه رزنبرگ قادر است استانداردهای دقیق کیفیت و اعتماد را برای هر درخواست مورد نیاز به عنوان راهکاری صحیح ارائه دهد.