کاربرد اتاق های تمیز و فیلترها

روند رو به رشد پیشرفت های صنعتی که موجب تغییرات ساختاری می شود، باعث بوجود آمدن تعداد روزافزون شرکت های با محوریت الکترونیک شده است.
غبار و دیگر آلاینده های موجود در هوا ، در این بخش ها به شکل عمده ای برای محصولانی که دارای قطعات حساس می باشند تبدیل شده است.
فیلتر گذاری به کمک استفاده از فن ها و یا استفاده از یک دستگاه هواساز کامل می تواند به حذف این ذرات غبار و ریزگردها کمک کند. بعنوان جزئی از این تجهیزات Free running impellers با تکنولوژی EC  به طور ویژه از ظرفیت آرام بودن و بازدهی بالای آنها و فضای اشغالی محدودشان قابل تشخیص می باشند.