پلاگ فن ها ( Free running impellers )

 
 
پلاگ فن  مدل (GKHM/GKHS/GKHR) با EC موتور
مشخصات
- حداکثر دبی : 17000m3/h
- قطر پروانه :250-630 میلی متر
- تکنولوژی بسیار کارآمد EC
- پروانه منحنی بکوارد(Backward)
-دارای سیستم کنترل داخلی
- با قابلیت 100% کنترل سرعت
 

     
پلاگ فن مدل (GKHB) با EC موتور
مشخصات
 - حداکثر دبی :23000m3/h 
- قطر پروانه : 450-710 میلی متر
- تکنولوژی بسیار کار آمد EC
- دارای سیستم کنترل داخلی
- با قابلیت تنظیم از 5- 100%
 
 

 
  
پلاگ فن مدل (DKHM)
مشخصات
- حداکثر دبی : 15000m3/h
- قطر پروانه : 250- 630 میلی متر
- موتور روتورهای آسنکرون asynchronous
- پروانه منحنی بکوارد(Backward)
-به صورت Optional امکان انتخاب terminal box - استفاده از کابل و روش های دیگر وجود دارد.
- طراحی فشرده و صرفه جویی در استفاده از فضا

 

 پلاگ فن مدل (DKNB)
مشخصات 
- حداکثر دبی :  60000m3/h
- قطر پروانه : 250- 1000 میلی متر
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- موتور IEC استاندارد در 3 نوع
- قابلیت نصب در تمام موقعیت ها
- طراحی فشرده