فن های ضد انفجار

دستورالعمل 94/9/EG(ATEX 100a) با تکیه بر موضوع "حفاظت از انفجار" در سراسر اتحادیه اروپا حاکم می باشد. ارجاع مقررات به قرارگیری محصولات در بازار حوزه هایی که بطور بالقوه در معرض انفجار می باشند در این دستورالعمل خاص مورد استفاده قرار می گیرد.
فن های رزنبرگ در نسخه ضد انفجار مطابق با استانداردهای زیر طراحی و تست شده اند:
 
- محیط های در معرض انفجار - متدولوژی و مفاهیم پایه    EN 1127-1
- تجهیزات غیرالکتریکی برای محیط های در معرض انفجار - بخش 1 متدولوژی و نیازهای عمومی    EN 13463-1
- تجهیزات غیر الکتریکی برای محیط های در معرض انفجار - بخش 5 حفاظت بوسیله ایمنی در ساخت و ساز     EN 13463-5
- طراحی عملکرد فن ها در محیط های قابل انفجار 
  EN 14986
  
بخش مکانیکی
فن های رزنبرگ برای محیط های قابل انفجار طراحی شده اند که مطابق با کیفیت و دانش فنی تولید و تست شده اند. امکان اتصال سطوح بین اجزای دوار و ثابت وجود دارد . از نظر اختلال عملکرد عامل که معمولا انتظار می رود با استفاده از مواد مصنوعی ، خطر اشتعال ناشی از اصطکاک ، سنگ زنی ، یا جرقه به حداقل برسد. ورودی و خروجی فن با نصب محافظ در صورت لزوم برای جلوگیری از کشیده شدن و یا افتادن گرد و غبار می تواند باشد.

 

بخش الکتریکی

داده های موتور ها برای سرمایش مطلوب موتور روی Nameplate درج شده است و بخشی از محتویات گواهینامه نوع EC  برای موتورهای Zone 1 . بر این اساس برای اطلاعات اسمی فن به Nameplate  فن باید مراجعه کرد. به منظور تحقق بخشیدن به نسبت سرعت مطلوب برای کنترل ولتاژ فن ها با موتورهای External rotor  ، موتور ممکن است مورد استفاده قرار گیرد که دارای ولتاژ بالاتر از ولتاژ فن باشد. در این حالت اطلاعات در مورد موتور با ولتاژ ، جریان ، قدرت ، سرعت و داده ای زمان اوج متفاوت است.

شناسایی

به عنوان دست آوردی از ارزیابی خطرات اشتعال، فن ها به شرح زیر مشخص خواهد شد:

 II 3G c IIB T3 (X) / II 2 G c IIB T3 (X)