فن باکس ها

EC- Unobox(مدل UNO.....G)
مشخصات
- حداکثر دبی: 19،500m³/h
- قطر پروانه : 315-710 میلی متر
- تکنولوژی بسیار کارامد EC
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- دارای سیستم کنترل داخلی
- با قابلیت 100% کنترل سرعت
- بدون تشکیل میعانات با توجه به 2 محفظه آلومینیومی
- امکان تخلیه در هر جهت
- میزان صدای بسار کم

Unobox (مدل UNO)
مشخصات
- حداکثر دبی: 18،000m³/h
- قطر پروانه : 355-710 میلی متر
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- سرعت متغیر با استفاده از ترانسفورمر خودکار
- بدون تشکیل میعانات با توجه به 2 محفظه آلومینیومی
- امکان تخلیه در هر جهت
- میزان صدای بسار کم
 
 

 
Unobox - ME ( مدل UNO-ME)
مشخصات
- حداکثر دبی: 20،000m³/h
- قطر پروانه : 355-630 میلی متر
- موتور خارج از مسیر هوا
- امکان انتقال بالای درجه حرارت
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- پوشش کنترل با قابلیت جابجایی برای تمیز کردن آسان
-  با ساختار توقف اضطراری
  
 
 

Zerobox ULTIMATE ( مدل Z.....U)
مشخصات
- حداکثر دبی: 700m³/h
- قطر پروانه : 100-200 میلی متر
- پوشش عایق بندی شده
- طراحی بسیار مسطح
- مورد استفاده در همه موقعیت ها
- تمیز کردن و نگهداری آسان
- قابلیت 100% کنترل سرعت با استفاده از ترانسفورمر خودکار و کنترل الکترونیک
- ایجاد صدای بسیار کم
 
 
 

Zerobox EVOLUTION  ( مدل Z.....E)
مشخصات
- حداکثر دبی: 2400m³/h
- قطر پروانه : 125-400 میلی متر
-پوشش عایق بندی شده
- حجم بالا و عملکرد فشار
- قابلیت نصب در همه موقعیت ها
- تمیز کردن و نگهداری آسان
- قابلیت 100% کنترل سرعت با استفاده از ترانسفورمر خودکار و کنترل الکترونیک
- ایجاد صدای بسیار کم