پروژه ها

بیمارستان تخت جمشید واقع در کرج  
: طراحی و تامین سیستم­های هواساز
بیمارستان سینا واقع در سمنان : طراحی و تامین سیستم­های هواساز
بیمارستان یبن المللی واقع در  تبریز : طراحی و تامین تجهیزات سیستم تهویه شامل انواع فن و هواساز
بیمارستان دنا واقع در  شیراز : طراحی و تجهیز پروژه به سیستم هواساز و فن برای بیمارستان
بیمارستان رضوی  واقع در مشهد (شرکت ماموت ساختمان) : طراحی و تامین سیستم­های هواسازHygienic
پروژه ساختمانی توسعه باغ آلتون واقع در تهران : تجهیز پروژه به انواع فن
پروژه مسکونی تاجیکی واقع در تهران :طراحی و تامین سیستم­های تهویه
پروژه مسکونی دشتیار واقع در تهران : طراحی و تامین سیستم­های تهویه
مرکزخرید و هتل لاله پارک ناب واقع در تبریز : طراحی و تجهیز پروژه به انواع فن و سیستم­های هواساز
پروژه تجاری – اداری طوبی 2  واقع در تهران  :طراحی و تأمین سیستم های هواساز – فن و جت فن برای پارکینگ ها
مجتمع تجاری اپال واقع در تهران : طراحی و تامین تجهیزات سیستم تهویه شامل جت فن و اگزاست فن
پروژه حریم حرم امام رضا واقع در مشهد : طراحی و تامین تجهیزات سیستم تهویه شامل فن سانتریفیوژ
سکوی نفتی فروزان واقع در بندرعباس :  تأمین تجهیزات سیستم های ACCU, AHU , Fan
سکوی نفتی هندیجان واقع در هرمزگان : تأمین تجهیزات سیستم های ACCU, AHU , Fan
طراحی و تأمین تجهیزات در برخی از فازهای عسلویه
تأمین انواع فن اکسیال برای شرکت های تولید کننده ایرانی : شرکت ساران - شرکت ساراول- شرکت سبلان گستر تهویه- شرکت تبادل سازان - صنایع حرارتی بوران- تبادل گستر بوران- صنایع حرارتی و برودتی وحید- فرا صنعت- یکتا تهویه اروند- شرکت تهویه دماوند- شرکت نیک